breadcrumbs_revolution_theme

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

м. Київ                                   «07» 02 2019 р.

Чинна Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє по відношенню до всієї інформації, яку Інтернет-магазин «Outdoor»,

розміщений на доменному імені outdoor.net.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 В чинній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на керування сайтом, діючі від імені Outdoor, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, зміст персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - довільна інформація, що відносяться до прямо або опосередковано визначеній або обумовленій фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - довільна дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, збереження, уточнення (оновлення, модифікування), отримання, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов’язкове для дотримання Оператором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних вимогу не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкту персональних даних або наявності іншого законного підґрунтя.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину (далі  Користувач)» – особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, що надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу надсилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій по протоколу IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з діючою Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач зобов’язаний зупинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.3.Чинна Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину outdoor.net.ua. Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайте Інтернет-магазина.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем сайту Інтернет-магазина.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

3.1. Чинна Політика конфіденційності встановлює обов’язки Адміністрації сайту інтернет-магазину по нерозголошенню і забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає по запиту Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках діючої Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми при оформленні замовлення на Сайті інтернет-магазину outdoor.net.ua  і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної скриньки (e-mail);

3.2.4. адресу доставки Товару;

3.3.1 Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з ціллю визначення та вирішення технічних проблем, для контролю законності здійснюваних фінансових платежів.

4. ЦІЛІ ЗБИРАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з outdoor.net.ua.

4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, попередження шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності і повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.

4.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту інтернет-магазину.

4.1.8. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.9. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.10. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину «outdoor.net.ua», включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у випадку зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.2. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в діючу Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Всі пропозиції або питання стосовно чинної Політики конфіденційності необхідно повідомляти info@outdoor.net.ua

7.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за посиланням www.outdoor.net.ua

 

Оновлено «07» 02 2019 г.